Take a Tour of Insects World!    • My portfolio on web
Show:
  
View mode:
Coleoptera (166)Dictyoptera (1)Diptera (46)Ephemeroptera (1)
Hemiptera (29)Hymenoptera (39)Lepidoptera (89)Mecoptera (1)
Neuroptera (1)Odonata (8)Orthoptera (5)Trichoptera (1)
Zygentoma (1)

Diptera

    Asilidae
       Asilinae (1)
    Bibionidae (2)
    Bombyliidae
       Bombyliinae (1)
    Calliphoridae (2)
    Chironomidae
       unknown (1)
    Conopidae (1)
    Culicidae
       Culicinae (1)
    Hippoboscidae (1)
    Mycetophilidae
       Mycetophilinae (2)
    Sarcophagidae
       Sarcophaginae (1)
    Scathophagidae (1)
    Sciaridae (1)
    Sciomyzidae (1)
    Syrphidae (25)
    Tabanidae (2)
    Tachinidae
       Phasiinae (2)
    Tipulidae (1)

     Diptera > Syrphidae > Eupeodes corollae

  Arctophila superbiens
  Cheilosia pagana
  Chrysotoxum festivum
  Episyrphus balteatus
  Eristalis arbustorum
  Eristalis cf. pertinax
  Eristalis cf. tenax
  Eristalis tenax
  Eupeodes corollae
  Helophilus hybridus
  Helophilus pendulus
  Helophilus trivittatus
  Melanostoma scalare
  Myathropa florea
  Parasyrphus sp.
  Scaeva pyrastri
  Sericomyia silentis
  Sphaerophoria scripta
  Sphaerophoria sp.
  Syritta pipiens
  Syrphus vitripennis
  Volucella pellucens
  Xanthandrus comtus
  Xanthogramma pedissequum
  Xylota segnis
 

Eupeodes corollae
phot: Robert Żóralski

2008-07-22, PL Gdynia, CF44

Copyright (c) 2006-2010 Robert Żóralski species: 388    pictures: 1218