Take a Tour of Insects World!    • My portfolio on web
Show:
  
View mode:
Coleoptera (166)Dictyoptera (1)Diptera (46)Ephemeroptera (1)
Hemiptera (29)Hymenoptera (39)Lepidoptera (89)Mecoptera (1)
Neuroptera (1)Odonata (8)Orthoptera (5)Trichoptera (1)
Zygentoma (1)

Hymenoptera

    Apidae (10)
    Braconidae
       Agathidinae (1)
    Crabronidae
       Crabroninae (1)
    Formicidae
       Formicinae (2)
    Ichneumonidae
       Banchinae (2)
       Campopleginae (1)
       Cryptinae (1)
       Ichneumoninae (7)
       Pimplinae (1)
       Tryphoninae (5)
       Xoridinae (1)
    Mutillidae
       Mutillinae (1)
    Sphecidae (1)
    Tenthredinidae
       Nematinae (1)
    Vespidae
       Vespinae (4)

     Hymenoptera > Ichneumonidae > Ichneumoninae > Lymantrichneumon disparis

  Callajoppa exaltatoria
  Chasmias motatorius
  Diphyus raptorius
  Ichneumon cf. albiger
  Lymantrichneumon disparis
  Stenichneumon culpator
  unknown
 

Lymantrichneumon disparis
phot: Robert Żóralski

collection, PL Gdańsk
Lymantrichneumon disparis
phot: Robert Żóralski

collection, PL Gdańsk
Lymantrichneumon disparis
phot: Robert Żóralski

collection, PL Gdańsk
Lymantrichneumon disparis
phot: Robert Żóralski

collection, PL Gdańsk

Copyright (c) 2006-2010 Robert Żóralski species: 388    pictures: 1218