Take a Tour of Insects World!    • My portfolio on web
Show:
  
View mode:
Coleoptera (166)Dictyoptera (1)Diptera (46)Ephemeroptera (1)
Hemiptera (29)Hymenoptera (39)Lepidoptera (89)Mecoptera (1)
Neuroptera (1)Odonata (8)Orthoptera (5)Trichoptera (1)
Zygentoma (1)


2008-08-22
PL Gdynia, CF44
Scaeva pyrastri (1)
Sphaerophoria scripta (2)
Sphaerophoria sp. (1)


2008-07-22
PL Gdynia, CF44
Eristalis tenax (1)
Eupeodes corollae (1)
Helophilus hybridus (3)
Myathropa florea (1)
Sericomyia silentis (1)
Sphaerophoria sp. (1)
Syritta pipiens (4)


2008-07-21
PL Gdynia, CF44
Episyrphus balteatus (5)
Sphaerophoria scripta (1)
Sphaerophoria sp. (2)


2008-06-08
PL Pszczółki
Episyrphus balteatus (1)


2008-06-07
PL Gdańsk
Myathropa florea (1)
Xanthogramma pedissequum (4)


2008-04-29
PL Karpacz, WS52
Bombylius major (1)


2007-09-29
PL Działdowo
Eristalis arbustorum (5)
Eristalis cf. tenax (2)
Helophilus trivittatus (4)
Myathropa florea (4)
Syrphus vitripennis (1)


2007-08-19
PL Gdańsk
Eristalis cf. pertinax (2)


2007-08-18
PL Gdańsk
Tetanocera sp. (2)
Eristalis cf. pertinax (1)
Helophilus pendulus (1)
Xylota segnis (1)


2007-08-15
PL Gdańsk
Cheilosia pagana (2)


2007-07-15
PL Działdowo
Gymnosoma cf. dolycoridis (1)


2007-06-24
PL Działdowo
Sicus cf. ferrugineus (1)


2007-06-16
PL Baranowo, ED29
Tabanus sp. (2)
Cylindromyia sp. (4)


2007-06-11
PL Działdowo
Chrysotoxum festivum (2)


2007-03-24
PL Gdańsk
unknown1 (2)


2007-03-16
PL Działdowo
Culiseta sp. (2)
Exechia sp. (3)
Phronia sp. (1)


2007-03-01
PL Gdańsk
Bradysia sp. (5)


2007-02-25
PL Gdańsk
Bradysia sp. (2)


2006-12-09
PL Gdańsk
Pollenia sp. (4)


2006-11-18
PL Działdowo
Lipoptena cervi (4)


2006-10-11
PL Gdynia, CF44
Eristalis tenax (2)


2006-10-09
PL Gdynia, CF44
Scathophaga stercoraria (6)
Tipula cf. oleracea (1)


2006-09-16
PL Gdańsk
Lucilia sp. (2)
Sphaerophoria scripta (3)
Lucilia sp.
phot: Robert Żóralski

2006-09-16, PL Gdańsk
Lucilia sp.
phot: Robert Żóralski

2006-09-16, PL Gdańsk
Sphaerophoria scripta
phot: Robert Żóralski

2006-09-16, PL Gdańsk
Sphaerophoria scripta
phot: Robert Żóralski

2006-09-16, PL Gdańsk
Sphaerophoria scripta
phot: Robert Żóralski

2006-09-16, PL Gdańsk



2006-09-13
PL Gdańsk
Eristalis arbustorum (2)


2006-09-07
PL Gdańsk
Xanthandrus comtus (4)


2006-09-06
PL Gdynia, CF44
Parasyrphus sp. (2)


2006-09-02
PL Gdańsk
Tolmerus cf. atricapillus (2)
Sarcophaga cf. carnaria (1)


2006-08-26
PL Chorap, DD59
Arctophila superbiens (2)
Eristalis tenax (3)
Sphaerophoria scripta (2)


2006-08-20
PL Gdańsk
Xylota segnis (1)


2006-08-13
PL Gdańsk
Arctophila superbiens (1)


2003-06-27
PL Radodzierz, CE44
Hybomitra cf. muehlfeldi (1)
Copyright (c) 2006-2010 Robert Żóralski species: 388    pictures: 1218